【เปิดให้บริการพร้อมมาตรการป้องกันโควิด】

ทางร้านพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคมเป็นต้นไปตามประกาศของรัฐบาล
ในโอกาสนี้ ทางร้านคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นหลัก จึงขอปฏิเสธการให้บริการในบางกรณีตามเงื่อนไขที่กำหนด หวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือครับ

สาขาดังต่อไปนี้พร้อมเปิดให้บริการครับ
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ราคาอาหารและเครื่องดื่มสำหรับรับประทานภายในร้านหรือเดลิเวอรี่ยังไม่รวม VAT 7%
แต่ทางร้านจะละเว้น service charge ในช่วงเวลานี้

ทางร้านอาจจะยังไม่ชินกับบริการแบบใหม่นี้อยู่บ้าง
แต่หวังว่าทุกท่านจะให้การตอบรับเราด้วยครับ

【 NAGIYA Tokyo Izakaya 】

OPEN:11:00~20:00 (LO 19:30)

■Nihonmachi SK26 branch
      ☎︎ 02-258-2790
■Thonglo 9 branch
      ☎︎ 02-003-9563
■Asok SK21 branch
      ☎︎ 02-258-1277
■Thaniya branch
      ☎︎ 02-235-6004

【NAGIYA WaDining】
OPEN:11:00~20:00 (LO 19:30)

■Nihonmachi SK26 branch
      ☎︎ 02-258-2016